Vedlikehold og sikkerhet er veldig viktig for å bevare utstyr og anlegg i funksjonell stand.

Vedlikehold er ikke bare nødvendig for å sikre påliteligheten til tekniske strukturer eller produktiviteten til bedriften din. Regelmessig vedlikehold spiller en viktig rolle i å gi tryggere og sunnere arbeidsforhold. Manglende eller utilstrekkelig vedlikehold kan føre til alvorlige og dødelige ulykker eller helseproblemer.

Vedlikeholdsfunksjonen utvikler seg fra å være gjenopprettende, til planlagt, til prediktiv, til selvreparerende. Utviklingen innen driftssensorteknologier kombinert med fremskritt innen informasjonsteknologi, inklusiv virtuell eller utvidet virkelighet (VR/AR), skybaserte plattformer og analyser, hjelper med å gi data i sanntid på ytelsesnivå og hjelper med å skissere prediktivt eller planlagt vedlikehold uten at man mister utstyrets effektivitet.

Les mer

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE