Lovgivning og miljøsamsvar

RoHS

RoHS-statusene som vises på nettsidene våre henviser til EU-direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer og vedlegg (EU) 2015/863 som tilfører fire stoffer til 2011/65/EU per 22. juli 2019. Alle våre RoHS-data er basert på informasjon som er gitt av våre leverandører.

RoHS-samsvar

    RoHS-samsvar

  Produktet inneholder IKKE stoffer som er begrenset av RoHS-lovgivningen ved nivåer som er over maksimum konsentrasjonsverdier.

    RoHS-samsvar ved unntak

  Produktet kvalifiserer for et av de spesifikke unntakene som er angitt i Vedlegg III til direktivet.

    Ikke RoHS-samsvar

  Produktet inneholder stoffer som er forbudt i henhold til RoHS-lovgivningen ved nivåer som er over maksimum konsentrasjonsverdier.

    Ikke relevant

  Produktet er utenfor omfanget av RoHS-lovgivningen og vil ikke med rimelighet bli brukt som en komponent i elektrisk og elektronisk utstyr (EEE).

    Ingen betegnelse

  Vi har ikke nok informasjon fra våre leverandører til å bekrefte deres samsvarsstatus med RoHS. Kunder som ønsker å kjøpe en RoHS-samsvarende versjon av et produkt som ikke er betegnet som RoHS-samsvar Ja eller Ja-unntak, bør kontakte live teknisk støtte eller sjekke tilgjengelige alternativer på nettstedet vårt, ettersom vi kanskje kan tilby et egnet produkt fra vårt omfattende utvalg.


REACH

REACH-stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) og som vises på nettsidene våre, henviser til Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. Alle våre REACH-data er basert på informasjon fra våre leverandører.

Samsvar med REACH

  Ikke SVHC (SVHC versjonsdato)

  Produktet inneholder IKKE SVHC på den spesifiserte SVHC-versjonslisten ved nivåer over maksimum konsentrasjonsverdier.

  SVHC-navn

  Produktet inneholder ikke spesifiserte SVHC-er ved nivåer over maksimum konsentrasjonsverdier.

  Ingen betegnelse

  Vi har ikke nok informasjon fra våre leverandører til at vi kan bekrefte deres SVHC-status. Kunder som ønsker å vite SVHC-status på et produkt som for tiden er angitt som Ingen betegnelse bør kontakte live teknisk støtte.

Sertifikater ved produktsamsvar

Både RoHS- og REACH-status er tilgjengelig i et nedlastbart produktsamsvarssertifikat fra vårt nettsted for registrerte kunder. Du finner sertifikatikonet og nedlastingslenken under lovgivnings- og miljødelen av produktinformasjonssiden.


ECCN

ECCB (Export Control Classification Number) gis av Premier Farnells interne Trade Compliance Classification-team som klassifiserer alle varer så godt som mulig opp mot UK Military List, EU Dual-Use-listen så vel som EAR (Export Administration Regulations) ved hjelp av informasjonen som produsentene og/eller leverandørene har fremlagt for Premier Farnell. ANSVARSERKLÆRING: Innholdet er stilt til rådighet av oss som en veiledning utelukkende til informasjonsformål og utelukkende til personlig bruk. Bemerk at klassifisering av produkter kan bli endret fra tid til annen. Det gis ingen forsikring om eller garanti for at disse er presise eller oppdaterte. Det er ditt ansvar å fastsette den korrekte og oppdaterte import- eller eksportklassifiseringen eller lisensstatusen for ethvert produkt i ditt land eller hvilket som helst land det kan sendes til. Dette ansvaret hviler også på deg når det gjelder enhver klassifisering eller lisensinformasjon på et hvilket som helst produkt før du offentliggjør informasjonen til en tredjepart. Ethvert ansvar som vi ellers måtte ha overfor deg eller noen annen person eller foretak når det gjelder noen av disse forholdene, er uttrykkelig utelukket.

“Vi” og “vår” refererer til hvert og ett av vårt amerikanske moderselskap Avnet Inc. sine operatørselskaper under varemerkene Farnell, Newark og element14. “Du” og “din(e)” betyr mottakeren av denne informasjonen og enhver som ønsker å anvende den.

Produktinformasjon

SP: Kan jeg snakke med noen om teknisk produktinformasjon?
SV:
 • Prøv vår live støtte 24 timer i døgnet, Mandag - Fredag
 • Send en e-post til Teknisk hjelp: bestill@farnell.com
 • Ring til Teknisk hjelp: +44 3447 11 11 22, Hverdager 8-17 (Fredag 8-16)
SP: Kan jeg få hjelp med å finne et produkt?
SV:
 • Prøv vår live støtte 24 timer i døgnet, Mandag - Fredag
 • Send en e-post til Teknisk hjelp: bestill@farnell.com
 • Ring til Teknisk hjelp: +44 3447 11 11 22, Hverdager 8-17 (Fredag 8-16)
SP: Hvordan fungerer søkefiltrene?
SV:Merk av boksen for å filtrere etter de valgte parametrene, og klikk deretter på Bruk.

For parametriske filtre oppdateres de tilgjengelige filtrene automatisk med hvert valg, men du må fortsatt klikke på Bruk for å se den oppdaterte produktlisten som samsvarer med filtervalget.


Du kan deaktivere den automatiske oppdateringen ved å fjerne merket for Bruk filtre automatisk over parameterboksene.

Du finner mer informasjon på siden Søk etter produkter.

Relaterte koblinger

SP: Hva er et alternativt produkt?
SV:
 • Et nøyaktig alternativ er fra den samme produsenten og har identisk funksjon (samme form, passform og funksjon), men en annen måleenhet.
 • Et oppgraderingsalternativ er et produkt som er forbedret av den samme produsenten.
 • Et foreslått alternativ er et produkt som har lignende funksjon med lignende form og passform.
SP:Jeg trenger en reservedel, men finner den ikke på nettstedet.
SV:Selv om produktet du trenger, ikke er oppført i søkeresultatene, kan vi sannsynligvis skaffe det. Bruk vår live støtte, og snakk med en teknisk produktspesialist.
SP:Hvordan kan jeg sjekke lagertilgjengelighet og ledetider?
SV:Du finner mer informasjon i delen Priser og tilgjengelighet.
SP:Hva kan jeg skrive i søkeboksen?
SV:Du finner mer informasjon i delen Søk etter produkter.
SP:Hvordan velger eller søker jeg etter produktegenskaper?
SV: Bare skriv inn produktegenskapen ved siden av produktet du trenger i søkeboksen. Hvis du for eksempel ser etter en kondensator med en kapasitans på 100 pF, skriver du inn «100pF capacitor» i søkeboksen og klikker på Søk.

Søkeresultatene viser alle produktene som er relevante for ordene du har skrevet inn. Du kan velge andre produktegenskaper for å begrense antall resultater ytterligere.
SP:Hva betyr Utelukk artikler med utvidet utvalg?
SV:Artikler med utvidet utvalg er produkter som sendes fra lageret vårt i Newark i USA. Artikler som leveres fra USA, kommer frem innen 10-14 arbeidsdager. Det kan påløpe et éngangs leveringsgebyr, som vises i handlekurven. Hvis du merker av boksen, vises ikke disse produktene i søkeresultatene.
SP:Hvordan sammenligner jeg produkter?
SV: På søkeresultatsiden kan du velge produkter for sammenligning side ved side for å gjøre det enklere å velge. Bare bruk avmerkingsboksene for å merke av produktene du vil sammenligne, og klikk deretter på Sammenlign.

Du kan også velge produkter for sammenligning fra forskjellige skjermbilder med søkeresultater ved å følge denne prosedyren:
 • Velg den første bestillingskoden eller en serie med bestillingskoder på den første resultatsiden
 • Klikk på Sammenlign
 • På sammenligningsskjermbildet klikker du på tilbakeknappen på nettleseren for å gå tilbake til forrige resultatside
 • Gå til den andre siden med resultater
 • Velg bestillingskoden eller en serie med bestillingskoder
 • Klikk på Sammenlign
 • Disse bestillingskodene blir lagt til sammenligningsskjermbildet for enkel sammenligning side ved side.
SP:Jeg finner ikke produktet jeg leter etter.
SV: Hvis produktet du trenger, ikke er oppført i søkeresultatene, kan vi sannsynligvis skaffe det. Bruk vår direkte tekniske støtte, og chat med en teknisk produktspesialist.
SP:Hva betyr ikonene ved siden av Bestillingskode?
SV:
 •   Klikk for å få tilgang til et dataark på produsentens nettsted.
 •   Klikk for å få tilgang til håndboken for dette produktet.
 •   Klikk for å vise bruksmerknaden for produktet.
 •   RoHS-sertifisert produkt
 •   Klikk for å vise katalogsiden.
 •   Klikk for å åpne sikkerhetsdatabladet på produsentens nettsted.
 •   Ikke lagerført produkt
SP:Hva betyr ikonet ROHS-sertifisert?
SV: Du finner mer informasjon i delen RoHS/regelverk.
SP:Jeg har et spørsmål om Raspberry Pi.
SV: Du finner den nyeste informasjonen på den dedikerte delen med vanlige spørsmål om Raspberry Pi på nettfellesskapet