Retningslinjer for retur

Vi tar ansvar for produktene våre hos Farnell, og vi tar gjerne mot returnerte varer innenfor rammene av retningslinjene nedenfor.

Før kunden returnerer varer til selskapet, uansett grunn, må vedkommende først ta kontakt med selskapet for å få et autorisasjonsnummer for returmateriale (RMA). Alle varer returneres for kundens risiko og omkostning. De må ikke være skadet av kunden, og de må være i originalemballasjen. Kunden er ansvarlig for å returnere varer til selskapet og levere bevis på slik retur.

Selskapet har en retningslinje for retur på 21 dager. For at varene skal godtas for retur på dette grunnlaget, må de være returnert for mottak til selskapet innen 21 dager fra utsendelse.

Varer som består av programvare eller er spesialkonstruert eller inneholder noen av de farlige stoffene det vises til i direktiv 2002/95/EF om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), kan ikke returneres. Alle varer som ikke er i katalog eller ikke er på lager, kan ikke returneres. Alle varer som er følsomme for statisk elektrisitet, eller fuktsensitive komponenter (MSL) som er levert i forseglet emballasje, kan ikke returneres hvis blisteremballasjen de ble levert i, har blitt åpnet, tuklet med eller skadet.

  • Kunden må returnere varene i henhold til instruksjonene så snart et autorisasjonsnummer for returmateriale (RMA) er mottatt. RMA, kundens kontonummer og bestillingsnummeret må være tydelig oppført på utsiden av pakken.
  • Alle varer som returneres etter 21 dager som uønsket eller feilbestilt, kan bli godtatt etter selskapets skjønn, men vil bli pålagt en forsendelsesomkostning på det beløpet som er høyest av minst 20 % av fakturaverdien til varen eller 100 NOK.

Returnere et produkt

SP: Hvordan returnerer jeg varer til Farnell?
SV: Gå til forespørselsskjemaet for å returnere et produkt på nett for å sende forespørsel om et autorisasjonsnummer for returmateriale (RMA). Du mottar instruksjoner om hvordan du klargjør pakken for retur så snart du har mottatt RMA.

Relaterte koblinger

SP: Hva er tidsbegrensningen for å returnere et produkt?
SV: Selskapet har en retningslinje for retur på 21 dager. For at varene skal godtas for retur på dette grunnlaget, må de være returnert for mottak til selskapet innen 21 dager fra utsendelse.
Alle varer som returneres etter 21 dager som uønsket eller feilbestilt, kan bli godtatt etter selskapets skjønn, men vil bli pålagt en forsendelsesomkostning på det beløpet som er høyest av minst 20 % av fakturaverdien til varen eller 100 NOK.
SP: Jeg la inn en bestilling med en feil. Hvordan retter jeg den?
SV: Hvis du legger merke til en feil i bestillingen din etter at den er sendt inn, må du ringe salgsavdelingen på 800 146 70 så fort som mulig.
Siden bestillingssystemet vårt på nett er veldig effektivt, er det kanskje ikke mulig å rette opp bestillingen din før den sendes, men ved å kontakte oss så fort som mulig gir du oss en sjanse til å få rettet opp bestillingen før utsendelse.